DICTAT EN CATALA I CONCURS DE TRUC

Lieu : SALLE JOAN CAYROL

15 mai 2020

Sala Joan Cayrol
Participacio 3 € / Pica-Pica / Buffet
18h00 : Dictat
19h30 : Concurs de TRUC (equips de3)